SAM_1098-736-x-1309-575x1024 (189 x 337)
Kolejna już pozycja tej autorki i jak zwykle niezawodna. Pomysł do napisania tej książki niesamowicie ciekawy. Tematyka zaskakująca i interesująca.
Książka jest o młodych dziewczynach, które poddawane są sterylizacji ze względu na ich młody wiek stan umysłowy, emocjonalny, materialny i choroby. Dla mnie jest to bardzo szokujące jak łatwo możne przekreślić plany na życie i marzenia dziewczyn już w tak młodym wieku.

Jane świeżo upieczona małżonka wbrew woli męża zamierza podjąć pracę w opiece społecznej. W środowisku męża lekarza nie do pomyślenia jest, żeby jego żona pracowała a nie siedziała w domu i rodziła dzieci.
Jane zna swoją wartość i nie zamierza rezygnować ze swoich planów. Nie przewidziała tylko jednego, że za bardzo będzie angażowała się uczuciowo w powierzone jej rodziny nad którymi ma sprawować pieczę.
Poznaje rodzinę biedną mieszkającą w jednej sypialni. Babcia opiekuje się dwiema wnuczkami. Mary Ella według lekarzy jest upośledzona umysłowo. Ma dwuletniego syna, który już wykazuje opóźnienie w rozwoju. Mary Ella kocha swojego syna, ale nie jest w stanie zapewnić mu opieki i obronić przed zagrożeniami. Zaraz po porodzie została poddana sterylizacji bez jej wiedzy i zgody. Jej siostra Ivy ma wykryta epilepsję, ale ataki nie powtarzały się już od kilku lat. Jej sytuacja materialna, choroba oraz to, ze zaszła w ciąże przemawiają na jej niekorzyść. Podwładni Jane każą jej przygotować raport, który przesądza o tym, że zaraz po porodzie Iva ma być poddana sterylizacji a jej dziecko odebrane.
Iva pragnie być matką i sama wychowywać swoje dziecko. Nie zgadza się na sterylizację.Jane staje po stronie Ivy i stara się jej pomóc. Przez swoje działania traci pracę a jej małżeństwo rozpada się. Dalej jednak szuka sposoby, żeby pomóc dziewczynie.Termin porodu zbliża się nieubłaganie.

Czy można decydować za kogoś o jego życiu tylko dlatego, że nie ma się pieniędzy, pozycji w społeczeństwie? Czy choroba, z która można żyć zabrania bycia matką?
Nie można ubezwłasnowolniać kogoś i uważać, że pozbyło się problemu.

Świetna książka, o wolności, marzeniach i szczęściu